Geniş alternatif, dayanıklılık seçimi

IN-KONE ® EVRENSEL İMPLANT WD PLATFORMU

Klinik ve protetik uygulamaların (makineyle tek parça kron üretimi, tek arka dişsiz bölgelerin acil tedavisi vb.) yanı sıra hasta popülasyonunun (daha genç hastalar, bruksizmin gelişimi) evrimine yanıt vermek. Global D, In-Kone ® ürün yelpazesini Wide (WD) adı verilen daha geniş bir protez platformuyla genişletti .

Bu seçenek, In-Kone ® implantının orijinal felsefesini korurken %60’a kadar daha yüksek mekanik direnç gerektiren klinik vakalara yanıt verilmesini mümkün kılar .

Bu implantlar özellikle tek ve çoklu posterior vakaların rehabilitasyonu için endikedir.

IN-KONE ® İMPLANTLARIN FELSEFESİ , KEMİK SEVİYESİNİN YENİDEN DÜZENLENMESİ

Dahili koni tipi bağlantıya ve kaba subkortikal yivli omuza sahip iki parçalı implantlar.

Protez bileşenlerinin “lale” profiliyle ilişkili bu konumlandırma, gelecekteki protezin aşamalı bir ortaya çıkma profilinin geliştirilmesine olanak tanır.

Bu implantlar bir veya iki cerrahi aşamada kullanılabilir.

Pek çok iyileşme dayanağı formatı çıkış profilinin gelecekteki dişin biyotipine ve çapına uyarlanmasına olanak tanır.

İç koni, apikal kısımda bir altıgen ile donatılmıştır; bu, laboratuvar tarafından kişiselleştirildiğinde protez bileşenlerinin ağızda yeniden konumlandırılmasına olanak tanır.

Kullanımdaki bileşenlerin anti-rotasyon, bir kez yerine yerleştirildikten sonra, erkek koninin dişi koniye 8° (2×4°) kadar oturmasıyla “Morse” etkisi ile sağlanır.

EVRENSEL PROFİL

In-Kone ® UNIVERSAL WD platformunun dış profili silindirik-koniktir ve implantın birincil stabilitesinin vidalama yoluyla elde edilmesini sağlayan çift aşamalı diş ile donatılmıştır. SA 2 yüzey durumu kumlama ve ardından çift dağlama ile elde edilir.

In-Kone ® UNIVERSAL WD platform implantı ULTIMATE ameliyat kitiyle birlikte yerleştirilir .

Delme protokolü In-Kone ® UNIVERSAL & PRIMO platform ST, In-Kone ® platform NR (3.0) ve twinKon ® implantları için ortaktır .

DÖKÜMANTASYON

In-Kone ® ST Platformu

In-Kone ® WD Platformu

In-Kone ® NR Platformu

TwinKon® 4