BIOBank özel aşısı (GSM), bir tarayıcıdan veya Koni Işından tasarlanmış ve hazırlanmıştır.

Kortiko-süngerimsi veya süngerimsi kemik olarak mevcut olan bu sistem, greftin özelliklerinin ve konumunun 3 boyutlu bir model üzerinde önceden tanımlanmasına olanak tanır.

Tüm BIOBank greftleri gibi aynı özel Supercrit ® tedavi sürecinden yararlanarak taze kemikle aynı özellikleri korur.

Supercrit ® sürecini ve avantajlarını keşfedin!

ENDİKASYON

GSM, zor durumlarda (karmaşık geometrili kusurların yönetimi, tünel açma durumları vb.) apozisyon greftleri durumunda endikedir.

Bununla birlikte, cerrahi tekniğin kendisini erişilebilir hale getirmez (yumuşak doku yönetimi, anatomik kısıtlamalar, vb.), bu nedenle kemik rekonstrüksiyon tekniklerinde uzman olan tecrübeli uygulayıcılara yöneliktir.

FAYDALAR

Çalışma süresinin azaltılması,
Temas yüzeyinde artış,
Karmaşık geometriye sahip kusurların yönetimi,
Greftlerin tünel açarak yapılması,
Erişimi zor olan sitelerin yönetimi,
Cerrahi prosedüre hakim,
Elleçlemenin azaltılması,
Geliştirilmiş birincil stabilite.
KULLANMAK
Steril %0,9’luk fizyolojik salin solüsyonunda yaklaşık 10 dakika rehidrasyondan sonra GSM BIOBank, alıcı bölgede güvenli osteosentez için doğal elastikiyetini yeniden kazanır.

İZLENEBİLİRLİK

Her ürün ambalajında ​​aşağıdaki sayfalar bulunur:

Hastanın tıbbi dosyasında arşivlenecek greft kimlik belgesi,
Uygulama formunun usulüne uygun olarak doldurulup imzalanarak BIOBank’a gönderilmesi gerekmektedir.

BIOBank Allojenik Kemik Tozları

Allojeneik Kemiğin Geometrik Şekilleri

BIOBank Özel Eklentisi GSM

BoneGuard ® Emilebilir Membran